Dokumentacja zbiorników - Tanie Szamba Betonowe DRABUD

Zadzwoń do nas

Biuro Obsługi Klienta czynne 7 dni w tygodniu.


pon-pt: 08:00-20:00
sob: 08:00-20:00
niedz: 10:00-20:00

Dokumentacja, certyfikaty

Produkowane seryjnie i oferowane do sprzedaży zbiorniki betonowe zgodnie z Ustawą o Wyrobach Budowlanych ( Dz.U.92/2004 poz 881 ) mogą być legalnie wprowadzane do obrotu i stosowane przy wykonaniu robót budowlanych pod warunkiem, że Producent posiada Certyfikat EU lub Polską Normę lub Aprobatę Techniczną.

Dlaczego jest to takie ważne...

Bardzo ważnym czynnikiem przy zakupie szamba betonowego jest informacja od producenta czy posiada on komplet dokumentów legalizujących pochodzenie i przeznaczenie zbiornika betonowego dzięki, którym użytkowanie go będzie całkowicie bezpieczne i bezproblemowe z punktu widzenia nadzoru budowlanego.

Producent nie może sobie „od tak“ wyprodukować szambo betonowe i następnie go sprzedać chociaż z praktyki wiemy iż niektóre firmy tak właśnie działają.

Jest to niezgodne z obowiązującym w naszym kraju prawem budowlanym !

 • Pamiętaj kupuj zbiornik betonowy tylko od pewnego producenta
 • Sprawdź czy posiada on wszystkie niezbędne dokumenty do produkcji zbiorników
 • Unikaj problemów z Nadzorem Budowlanym!

Nasze certyfikaty

 • produkcja i sprzedaż betonu z najlepszych komponentów
 • projektowanie, produkcja i sprzedaż zbiorników betonowych
 • jak najwyższa jakość obsługi Klienta
Posiadamy wszystkie niezbędne dokumenty.

APROBATA ITB

DRABUD

Produkujemy z własnego BETONU

Oprócz szamb produkujemy również beton w nowoczesnym węźle betoniarskim, który dostosowujemy do naszych indywidualnych potrzeb produkcyjnych.

często zadawane pytania

Firma zapewnia dwa rodzaje transportu:

 • transport łączony
 • transport indywidualny

Transport łączony polega na połączeniu ze sobą kilku zleceń transportowych co zdecydowanie obniża koszt transportu, który w tym wypadku rozbity jest na kilka osób. Dostawa najczęściej trwa od 1-3 dni roboczych.

Transport indywidualny wykonywany jest wtedy kiedy klient chce otrzymać szambo betonowe jeszcze tego samego dnia lub najpóźniej na dzień następny.
Jest to nieco droższa forma transportu z uwagi na fakt iż transport kierowany jest indywidualnie tylko do Państwa i nie mamy możliwości dołączenia do niego innego zlecenia transportowego.

 • Prosimy o przygotowanie wykopu pod szambo tego samego dnia, którego ma nastąpić dostawa zbiornika. Ewentualnie można przygotować wykop dzień wcześniej.
 • Należy pamiętać o odpowiednich wymiarach wykopu. Wymiary wykopu podane są na naszej stronie internetowej.
 • Dno wykopu musi być wyrównane i poziomowane, a następnie podsypane żwirem lub piaskiem (w zależności od rodzaju zbiornika betonowego) o grubości 10 cm
 • Należy przygotować wjazd dla samochodu ze zbiornikiem – usunąć wszystkie zbędne przedmioty znajdujące się na drodze, a w razie konieczności utwardzić teren dojazdu
 • Należy pamiętać aby usunąć ziemię spod wykopu od strony dojazdu do niego aby swobodnie można było opuścić szambo betonowe

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75.690).

Odległość pokryw i wylotów wentylacji ze zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe, o pojemności do 10 m3 powinna wynosić co najmniej:
1) od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi – 5 m
2) od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego – 2 m.

Odległości pokryw i wylotów wentylacji zbiorników o pojemności powyżej 10 m3 do 50 m3 powinny wynosić co najmniej:
1) od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń wymienionych 30 m,
2) od granicy działki sąsiedniej – 7,5 m,
3) od linii rozgraniczającej drogi (ulicy) lub ciągu pieszego – 10 m.

Głównie należy zagwarantować dojazd dla samochodu ciężarowego do wykopu gdzie osadzony będzie zbiornik.

Należy również zagwarantować dostęp do prądu w celu podłączenia wiertarko/mieszarki.

Szamba betonowe bezpośrednio od producenta

Doskonała jakość, nowoczesny proces produkcji...